číslo ponuky

0321

ventilátor (funkčný), výška: 34 centimetrov (po vrch vrtule je výška 42 centimetrov).


  
 cena: 425,-- EUR  cena: 12 803,55 Sk     

číslo ponuky

0322

písací stroj UNDERWOOD v 100% stave, vyrobený v USA okolo roku 1927. Výrobné číslo: 2369825-5.

 

   cena: 275,-- EUR  cena: 8 284,65 Sk                           

číslo ponuky

0323

3307.JPG (198824 bytes) kávovar, výška: 39 centimetrov.

   cena: 97,90 EUR  cena: 2 949,34 Sk           

číslo ponuky

0324

drevený natáčač priadze, 1. pol 20. storočia, región: Spiš. 


  
 cena: 73,--
EUR  cena: 2 199,20 Sk 

číslo ponuky

0325

drevený natáčač priadze, 1. polovica 20. storočia, výška s kolesom: 91 centimetrov, dĺžka: 140 centimetrov.


  
 cena: 79,--
EUR  cena: 2 379,95 Sk 

číslo ponuky

0326

Filmová premietačka na nemý a zvukový  16 mm film, vyrobená v roku 1946 -47 v  Československu, v Prešove, spoločnosťou OPTIKOTECHNA. K premietačke je i príslušenstvo, ktorým je transformátor a reproduktor uložený v samostatne prenosnej debni o rozmeroch 51 x 21 x 39 cm. Premietačka sa ukladá do druhej debni o rovnakých rozmeroch.


  
 cena: 1 494,-- EUR  cena: 45 008,24 Sk 

číslo ponuky

0327

reostat, školská pomôcka, výška: 9 centimetrov, dĺžka: 16,5 centimetrov.


  
 cena: 39,80
EUR  cena: 1 199,01 Sk                      

číslo ponuky

0328

secesný mili - ampérmeter,  vyrobený v Československej republike  spoločnosťou Štěpánek & spol. s r.o. Pardubice, výška: 15 centimetrov.


  
 cena: 165,-- EUR  cena: 4 970,79 Sk                            

číslo ponuky

0330

Harmónium vyrobené firmou JUL. HEIN. ZIMMERMAN v Lipsku okolo roku 1910. Funkčné. 


  
 cena: 1 245,-- EUR  cena: 37 506,87 Sk